“KEP Trust” në Rahovec shpall konkurs për një vend pune

0
1567

mediaKEP Trust është një ndër institucionet udhëheqëse financiare në Kosovë. KEP Trust ofron mundësi të punësimit dhe perspektivë të mirë për karrierë dhe avansim personal për individë me ambicie, profesionalizëm dhe përkushtim për standarde të larta të performancës.

Ne kërkojmë kandidatë me entuziazëm dhe kualifikim për të plotësuar pozitat vijuese:

                                            Analist Kreditor

Lokacionet:               Rahovec (1)      (Nr. ref: KEP 006/2016) 

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
 • Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne CV dhe Aplikacionin e Punësimit të KEP Trust të plotësuar në tërësi (të cilin mund t’a shkarkoni nga faqja jonë e internetit www.keponline.net) në email adresën hr@keponline.net

         Afati i fundit për aplikim është 21 shkurt 2016

     Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU