ORARI I UDHËTIMIT

Relacioni Rahovec – Prizren

Koha e nisjes Koha e mbërritjes Kompania
06:15 07:30 Shehu 2000
06:35 07:50 Lenti
07:20 08:40 El Tours
08:55 10:10 Emra
09:35 10:55 El Tours
09:55 11:10 Lenti
11:35 13:10 Emra
11:55 13:30 El Tours
12:40 13:50 Lenti
14:20 15:40 Lenti
14:40 16:05 Emra
14:55 16:20 Topalli
15:15 16:35 El Tours
17:15 19:10 Emra
17:35 18:55 Emra
17:55 19:25 El Tours

Relacioni Prizren-Rahovec

Koha e nisjes Koha e mbërritjes Kompania
06:35 07:55 Mendi Tours
06:55 08:15 SylaTrans
07:15 08:35 El Tours
09:15 10:35 SylaTrans
09:35 10:50 Mendi Tours
09:50 11:15 El Tours
11:45 13:05 Mendi Tours
11:55 13:30 El Tours
12:15 13:35 SylaTrans
12:40 13:55 Lata
14:20 15:35 El Tours
14:55 16:15 SylaTrans
15:15 16:35 Mendi Tours
16:55 18:15 El Tours
17:20 18:35 Lata
18:15 19:10 Mendi Tours

Relacioni Rahovec-Prishtinë dhe Anasjelltas

Vërejtje:Në kolonën e dyte është koha e kthimit.

Koha e nisjesKoha e kthimit Kompania

06:00 08:15 Topalli
06:45 9:15 Mendi Tours
07:30 09:45 Lumi Tours
08:00 10:20 Mendi Tours
08:40 11:00 Shehu 2000
09:10 12:00 Shehu 2000
09:45 13:00 Topalli
10:30 12:25 Topalli
11:15 13:40 Topalli
12:00 14:30 Mendi Tours
12:45 15:00 Mendi Tours
13:30 15:45 Lumi Tours
14:15 16:35 Shehu 2000
15:45 18:00 Topalli
16:15 19:00 Mendi Tours

Relacioni Rahovec-Brestovc-Prizren dhe Anasjelltas

Vërejtje:Në kolonën e dyte është koha e kthimit.

Koha e nisjesKoha e kthimit Kompania

Brestovc: 07:00 07:40 El Tours
08:40 Pa kthim Lata
10:20 11:50 Lenti
14:00 16:40 Lata
14:45 17:10 Lenti

Relacioni Prizren-Brestovc-Prizren dhe Anasjelltas

Vërejtje: Në kolonën e dyte është koha e kthimit.

Koha e nisjesKoha e kthimit Kompania

06:20 07:45 Syla Tours
08:50 12:45 Syla Tours
10:20 11:45 Syla Tours
12:35 15:05 El Tours
14:45 16:00 Syla Tours
17:20 18:35 Lata

Relacioni Rahovec-Gjakovë dhe Anasjelltas

Vërejtje:Në kolonën e dyte është koha e kthimit.

Koha e nisjesKoha e kthimit Kompania

08:00 09:20 Emra
13:10 15:10 Emra

Relacioni Prizren-Ratkoc

Koha e nisjesKoha e mbërritjes Kompania

06:50 08:30 Syla Trans
08:10 09:45 Syla Tours
10:05 11:45 Syla Trans
11:20 12:40 Syla Tours
14:10 15:30 Syla Tours
14:35 15:55 Syla Tours
15:10 16:15 Syla Trans

Relacioni Ratkoc-Prizren

Koha e nisjesKoha e mbërritjesKompania

06:25 17:05 Destani Trans
07:40 10:25 Lenti
07:50 16:10 Arbi Tours
13:30 16:35 Lenti
14:00 16:10 Arbi Tours

Relacioni Pastasel-Ratkoc-Prizren

Koha e nisjesKoha e mbërritjesKompania

07:00 16:10 Arbi Tours

Relacioni Malishevë-Rahovec-Prizren

Koha e nisjesKoha e mbërritjesKompania

08:30 10:45 Rudi Tours
12:30 15:50 Rudi Tours

SHEHU – 2000 – 044/119-486 , 044/230-383
MENDI – 044/117-651 , 044/191-238 , 044/230-581
TOPALLI – 044/200-871 , 044/269-249
EMRA – 044/606-698 , 044/204-121